Keemia

Aatomnumber (Z)


Igal aatomil on oma aatomnumber. See näitab elektronide ja prootonite arvu aatomis. Kui sellel pole elektrilaengut, on see neutraalne, st on neutraalne aatom.

Aatominumber on tähistatud tähega (Z).

Aatomarv on aatomis eksisteerivate prootonite ja elektronide (neutraalse aatomi) arv. Näited:

Na (naatrium) Z = 11
Ta (heelium) Z = 2
V (vanaadium) Z = 23
Br (broom) Z = 84
Po (poloonium) Z = 84

Võib öelda, et aatomiarv on võrdne tuuma prootonite arvuga. Kui aatom on neutraalne, võrdub see ka elektronide arvuga.

Z = p = on

Massiarv (A)

Massiarv on aatomi mass. See on aatomis eksisteerivate prootonite (Z) ja neutronite (n) arvu summa.
A = p + nvõi A = Z + n

Just see arv annab teada, kas aatom on kergem või raskem. Just prootonid ja neutronid annavad aatomi massi, kuna elektronid on väga väikesed, nende osakestega võrreldes mass on tühine. Näited:

Na (naatrium) A = 23
Kui Na-l on A = 23 ja Z = 11, siis mitu on n (neutronid)?

A = 23
Z = p = on

A = p + n
23 = 11 + n
n = 12

Z-st alates on meil aatomis prootonite ja elektronide arv. Valemist A = p + n eraldame selle leidmiseks n, asendades valemis A ja p. Siis võime kasutada ka valemit:

n = A-p

Pange tähele mudelit:

a) K (kaalium)
A = 39
Z = 19
p = 19
é = 19
n = 20

Need väärtused leiame elementide perioodilisustabelist. Igal tabelil on legend, mis sisaldab aatomnumbrit ja massiarvu. Õige valemi rakendamisel leiame neutroni väärtuse.

Ioon

Aatom, mille p = on, see tähendab, et prootonite arv, mis on võrdne elektronide arvuga, on elektriliselt neutraalne.

Neutraalne aatom = p = on

Kui aatomil on liiga palju või liiga vähe elektrone, siis pole see enam neutraalne aatom. Seda aatomit nimetatakse IONiks.

Ioon = p ≠ on

Ioon on aatom, mis kaotab või võtab elektronid. See võib olla negatiivne või positiivne. Niisiis:

Positiivne ioon (+) anneerib elektronid - katioonioon. Nt+
Negatiivne ioon (-) võtab vastu elektronid - anioonioon. Nt Cl-
Kui katioon anneerib elektrone, muutub see positiivseks.
Kui anioon omandab elektronid, muutub see negatiivseks.