Keemia

Alkohol (jätkub)


Klassifikatsioon

Alkoholid võib liigitada kahel viisil:

- vastavalt hüdroksüüli positsioonile
- vastavalt hüdroksüülrühmale

Järgige nende kohta allpool toodud selgitusi.

Hüdroksüülpositsioon

Primaarne alkohol - sisaldab primaarset süsinikuga seotud hüdroksüülrühma.

Teisene alkohol - sisaldab sekundaarset süsinikuaatomiga seotud hüdroksüülrühma.

Tertsiaarne alkohol - sisaldab tertsiaarset süsinikuga seotud hüdroksüülrühma.

Hüdroksüülrühm

- monoalkohol - alkohol, mis sisaldab hüdroksüüli.

- Alkohol või diool - alkohol, mis sisaldab kahte hüdroksüülrühma.

- Tri-alkohol või trioolid - alkohol, mis sisaldab kolme hüdroksüülrühma.