Keemia

Süsivesinikud (jätkub)


Alcanos (jätkub)

Radikaalid

Eelmises teemas näidatud alkaanidel on tavaline ahel, kuid mõnel alkaanil on hargnenud süsinikuahel.

Nendele harudele anname nime radikaalid. Alkaanradikaalid on alküülid või alküülradikaal. Alküül on alkaan, mis kaotab H. Märkus.

Alküülide nimetamiseks muudetakse ainult lõppu ila.

Muud alküülradikaalid:

Hargnenud alkaani süsinikuahelate nimetamiseks kasutame järgmisi reegleid:

- määrata võimalikult suur süsinikuahel;
- määrata põhiahela külge kinnitatud radikaalid;
- põhiahela numeratsioon on selline, et harul oleks võimalikult vähe numbreid;
- radikaalid paigutatakse tähestikulises järjekorras;
- di, tri, tetra, sec, terc ei loeta tähestikulises järjekorras, välja arvatud ISO.

Näide: