Keemia

Ketoon (jätkub)


Nomenklatuur

Ketoonide IUPAC nomenklatuuril on lõpp ONA. Ahel, milles on karbonüülrühm, on peamine või pikem ahel.

Numeerimine toimub karbonüüli lähimast otsast.

Näited:

propaan-2-oon või propanoon

butaan-2-oon

4-metüülpentaan-2-oon

pentaan-2-oon

3-isopropüülheksanoon-2-oon

Mõned ketoonid võivad olla tsüklilised. Vaadake näiteid:


tsüklobutanoon


tsükloheksanoon


tsüklopentanoon

Ketoonides võib olla ka rohkem kui üks karbonüülrühm. Vaadake järgmisi näiteid:

1,3-tsükloheksadioon

butaandioon
Oo
||    ||
H3C-C-C-CH3