Keemia

Süsivesinikud (jätkub)


Need on atsüklilised süsivesinikud, mille süsinikahelas on kaks kaksiksidet. Selle üldine valem on CeiH2n-2

Tuntuim dieen on 2-metüülbuta-1,3-dieen (isopreen).

Järgige näiteid.