Keemia

Amidas


Amiid on mis tahes teoreetiliselt saadud ammoniaagi orgaaniline ühend (NH3) asendades vesinikuaatomi atsüülrühmaga.

Amiidide üldvalem on järgmine:

Mõned amiidid:

               

Utiliit

Tuntuim amiid on diamiid, uurea. See on valge, kristalne ja vees lahustuv tahke aine. See on üks loomse metabolismi lõpptoodetest, mis elimineeritakse uriiniga.

Keemiatööstuses kasutatakse seda laialdaselt keemilise väetisena, mis varustab pinnast lämmastikuga, söödab veiseid, toorainena plastide ja ravimite tootmiseks, sedatiivsete ravimite valmistamiseks ja plahvatusohtliku stabilisaatorina.


Väetise kasutamine pinnases

Nomenklatuur

Amiidide nimed vastavalt IUPAC-le antakse vastavatest hapetest. Oico lõpetamine vahetatakse AMIDA vastu. Näited:

Etaanamiid (ametlik) või atsetamiid (tavaliselt)

2-metüülpropaanamiid

Diamiid (uurea)


Video: 14. AMIDAS. Formulación orgánica (September 2021).