Keemia

Molekulidevahelised ühendused


Ioonsed tahked ained on ühendatud katioonioonide ja anioonioonide tugeva tugevuse tõttu.

Enamik metalle on metallisideme tõttu toatemperatuuril tahked.

Kovalentse sidemega ained võivad toatemperatuuril olla tahked, vedelad või gaasilised. See näitab, et nende molekulide interaktsioonid võivad olla suuremad või väiksemad.

Molekulidevahelisi interaktsioone on kolme tüüpi. Need on ette nähtud ainult ainete jaoks, millel on kovalentsed sidemed.

Need on:

- vesinikusillad või vesiniksidemed;

- dipooldipooli, dipooli püsiv või dipooljõud;

- Londoni väed, Van der Waalsi väed või dipoolist põhjustatud jõud.

Nüüdsest uurime neid kõiki.