Keemia

Daltoni mudel


John Daltoni aatom oli massiline, jagamatu pall. Tema jaoks moodustasid aine osakesed, mida ei olnud võimalik jagada, mida nimetatakse aatomiteks.

Tema töö põhines Prousti ja Lavoisier 'mõtisklemisseadustel. Dalton kasutas erinevate keemiliste elementide aatomite tähistamiseks sama läbimõõduga ringe koos kirjadega.

Nii kehtestas ta järgmised postulaadid:

I) Kõik ained koosnevad väikestest osakestest, mida nimetatakse aatomiteks ja mida ei saa luua ega hävitada. Ainetes ühendavad neid vastastikused külgetõmbejõud.
II) Iga aine koosneb ühte tüüpi aatomist. Lihtne aine või elemendid on moodustatud "lihtsatest aatomitest", mis on jagamatud. Ühendid moodustuvad "ühendi aatomite" abil, mis on keemiliste reaktsioonide käigus võimelised lagunema "üksikuteks aatomiteks".

III) Sama aine kõik aatomid on kuju, suuruse, massi ja muude omaduste poolest identsed; Erinevate ainete aatomitel on erinev kuju, suurus, mass ja omadused. "Ühendiaatomi" mass on võrdne kõigi "üheaatomiliste" komponentide masside summaga.

IV) "Ühendi aatomid" koosnevad väikesest arvust "üksikutest aatomitest".


Video: Leonardo DiCaprio & Quentin Tarantino Break Down Once Upon a Time in Hollywoods Main Character (September 2021).