Keemia

Schrodingeri mudel


Erwin Schrodinger oli oluline Austria füüsik, kes töötas välja kvantteooria valdkonna jaoks väga olulise võrrandi - Schrodingeri võrrandi.

Füüsik püüdis kirjeldada laine liikumist, kuna Louis De Broglie oli väitnud, et mateeria käitus laine ja osakesena (dualistlik käitumine).

Seejärel jõudis ta kuulsa võrrandi juurde, mis võttis tema nime, saades lainemehaanika põhivalemiks, teenides talle koos Inglise füüsiku Paul Diraciga 1933. aastal Nobeli preemia.