Keemia

Asendusreaktsioonid


Asendusreaktsioonid on need, kus orgaanilise molekuli üks aatom või aatomirühm on asendatud teise aatomi või aatomirühmaga.

Peamised asendusreaktsioonid on:

- halogeenimine
- nitreerimine
- sulfoonimine

Halogeenimine

Asendusreaktsioonides kasutatavad halogeenid peaksid olema kloor (Cl) ja broom (Br).

Reaktsioonid fluoriga (F) on selle elemendi suure reaktsioonivõime tõttu väga ohtlikud ja joodiga (I) muutuvad reaktsioonid väga aeglaselt.

Alkaanid saab muuta alküülhalogeniidideks.

Näited:

Metaanist, teostades järjestikuseid halogeenimisi (liigseid halogeene), mida katalüüsib valgus ja kuumus, saame:

Seda reaktsiooni võib nimetada ahelreaktsioon.

Kloroformi kasutati kirurgias laialdaselt anesteetikumina. Praegu on selle kasutamine kaotatud, kuna see on väga mürgine ja tervisele ohtlik ning võib põhjustada maksa tõsist kahjustust.

Vesiniku süsivesinikust väljumise lihtsus on järgmine:

CKolmanda taseme > CTEINE > CPRIMARY

Nitreerimine

Nitreerimisreaktsiooni käigus reageerime süsivesinik lämmastikhappega (HNO).3).

Näide:

Sulfoonimine

Sulfoonimisreaktsioon on selline, kus reageerime süsivesiniku väävelhappega (H2Nii4).

Näide:


Video: Asendusreaktsioonid areenis (Detsember 2020).