Keemia

Entalpia (jätkub)


Keemiliste reaktsioonide käigus muutuvad reagentide ja toodete keemilised sidemed.

Neid uusi ümberkorraldusi analüüsides saame ΔH arvutada.

Siduv entalpia on entalpia muutus, mis leitakse antud keemilise sideme 1 mol purunemisel, arvestades, et kõik ained on gaasilises olekus temperatuuril 25 ° C ja 1 atm.

Reaktiivid = alati purunenud võlakirjad = Endoteeriline (+)
Tooted = Lingid moodustuvad alati = VÄLISKUJU (-)

Näide:

Protsess ΔH on nende soojenduste summa. Selle arvutamiseks kasutatakse tabeli andmeid.

Siduv entalpia (kJ / MOL)

Link

H ° (kJ / MOL)

Link

H ° (kJ / MOL)

Link

H ° (kJ / MOL)

H - H

436

H - Br

366

N - C

305

H - O

463

H - mina

299

C = C

837

N - N

163

H - N

388

C = C

612

N = N

409

H - C

412

C - C

348

N ≡ N

944

O = O

496

C - Cl

338

H - F

565

O - C

360

Br - Br

193

H - Cl

431

O = C

743

Kl - kl

242

Sellest tabelist koos andmetega mõne elemendi ühenduste kohta on võimalik arvutada ka teisi entalpiaid, näiteks põlemist ja moodustumist.