Keemia

Mida TNT tähendab?


Akronüüm TNT tähistab trinitrotolueeni. See on kollane lõhkeaine ja sulab temperatuuril 81 ° C. saadakse tolueeni nitreerimisel.

Ehkki tundmatu kuumuse ja šoki suhtes, muutuvad selle aatomid detonatsiooni ajal toodeteks, mis on tuhat korda suuremad kui originaal.

Moodustunud produktideks on veeaur, süsinikdioksiid ja lämmastiku gaasid.

Kuna TNT ei ole löögi, hõõrdumise ega raputamise suhtes tundlik, peab plahvatuse põhjustamiseks käivitama detonaatori.