Keemia

Õhuniiskus


Atmosfääriõhus on alati teatav lahustunud kogus veeauru. Seda nimetatakse õhuniiskuseks.

Kui õhuniiskus tõuseb ja jõuab küllastuspunktini (kastepunktini), hakkavad moodustuma udu (õhus), pilved (atmosfääri ülemises osas) ja kaste (näiteks taimedel).

Asjakohane õhuniiskus on avaldatud metoodika bülletäänides. Seda väärtust määratletakse kui õhus oleva veeauru osarõhu ja samal temperatuuril oleva vee väärtuse maksimaalse rõhu vahelise suhte jagunemist.

Seda suhet saab väljendada protsentides, kusjuures suhtelist õhuniiskust 50–70% peetakse enamiku inimeste jaoks mugavaks.


Udu