Keemia

Kuidas toimub iseeneslik põlemine?


Suurtes kogustes ladustatud materjalid võivad iseeneslikult põleda.

Selle põhjuseks on oksüdeerumisest tulenev sisemine kuumus (reaktsioon, kus elektronid kaovad, eriti kui hapnik ühendab mõnda muud keemilist elementi või kui vesinik eemaldatakse ühendist).

See oksüdatsioon ei lase soojust ümbritsevasse õhku eralduda, materjali temperatuur tõuseb kuni leekpunkti saavutamiseni ja põhjustab leeke.

Umbes 290 eKr registreerib hiinakeelne tekst selle nähtuse, kirjeldades õliga immutatud säilitatud koe iseeneslikku põlemist.