Keemia

Sisu sisu


Sisu kuvamiseks klõpsake soovitud subjekti nimel.

VESI
Vesi planeedil Maa
Füüsikalised olekud
Veeringlus
Komponentide eraldamine
Peamised tüübid
Vesi lahustina
Tihedus ja ujuvus
Rõhk
Vesi ja elu
Veetöötlus
Haigused
AR
Atmosfäär
Õhu koostis
Põlemine
Õhu omadused
Ilmateade
Õhk ja tervis
KESKKONNA SÄILITAMINE
Veekeskkonna säilitamine
Atmosfääriõhu säilitamine
Keskkondade säilitamine
Keskkonna uurimine
Põhilised sanitaartingimused
Rahvatervis
MÕÕTÜHIKUD
Füüsikalised kogused
Rahvusvaheline süsteem
ASJA PÕHJENDAMINE
Aatom
Ioon
Isotoobid, isobaarid ja isotoonid
Keemilised elemendid ja sümbolid
Aatomimass
Perioodiline tabel
MATERJAL JA ENERGIA
Aine ja segu
Keha ja objekt
Keemilised ja füüsikalised nähtused
Materjali omadused
Energia tüübid
Keemilised ühendused
Väärisgaasi stabiilsus
Iooniline side
Kovalentne liimimine
Metalliline ühendus
OCTETO teooria
Keemiliste sidemete polaarsus
Molekulaarne polaarsus
MITTEMELISED ÜHENDUSED
MITTEMELISED KOOSTÖÖD
Vesiniksillad
Dipool-Dipool
Londoni väed
MOLEKULAARNE GEOMETRIA
Lineaarne
Nurk
Tasapinnaline trigoon
Püramiidne
Tetra katedraal
KEEMILINE AINE
Klassifikatsioon
Füüsikalised olekud
Faasid ja graafikud muutuvad
Allotroopia
SEGAD
Aine ja segu
Süsteemid ja faasid
Segu eraldamine
KEEMILISED REAKTSIOONID
Keemiline võrrand
Tasakaalustamine
Keemilise võrrandi kiirus
Keemiliste reaktsioonide tüübid
Lavoisieri seadus
Prousti seadus
RADIOAKTIIVSUS
Kiirguslik lagunemine
Kõdune ja pool elu
Mõju organismidele
SISSEJUHATUS ÕPPIMISEKS
Mis on keemia
Aine ja aine
Materiaalsed olekud
Faasid ja graafikud muutuvad
Allotroopia
Segu eraldamine
Aatomimudelid
Dalton
Thompson
Rutherford
Bohr
Schrodinger
Broglie
Ebakindluse põhimõte


Video: Sisu -- transforming barriers into frontiers. Emilia Lahti. TEDxTurku (September 2021).