Füüsika

Sõnaraamat - H


  • harmooniline: Selles on harmooniat. Harmoonia osas. Järjekindel, nõuetele vastav, proportsionaalne, korrapärane, sümmeetriline. Tähistavad lisahelid, mis tekitatakse samal ajal kui põhiheli.
  • herts: sageduse mõõtmiseks rahvusvahelise mõõtmissüsteemi poolt vastu võetud ühik. Teie sümbol on Hz.
  • heterogeenne: Mis on oma olemuselt erinev kompleksi või konglomeratsiooni muudest komponentidest, mille koosseisu see kuulub; erinev. Koosnevad liikide, omaduste või omaduste poolest erinevatest koostisosadest.
  • hüperbool: Topelttasapinna kõver, mis on tasapinna punktide koht, mille erinevus sama tasapinna kahe fikseeritud punkti vahel on konstantne.
  • homogeenne: Millel on sama olemus või mis on sama mis teisel objektil. Identne tervikuna. See koosneb sama laadi osadest või elementidest.
  • horisontaalne: Paralleelne või horisondi suhtes. See järgib puhkeveekogude suunda. Risti vaatluskoha vertikaaliga. Horisontaaltasapinnaga paralleelne joon.