Füüsika

Magnetvälja mõju laengutele


Kuna elektronidel ja prootonitel on magnetilised karakteristikud, interakteeruvad nad magnetväljadega kokkupuutel sellega, avaldades neile magnetjõudu. .

Eeldades:

  • statsionaarsed magnetväljad, mis tähendab, et magnetvälja vektor igal hetkel ei varieeru ajaga;
  • algkiirusega osakesed suhtlemise hetkel;
  • ja et vastuvõetud kaadris on magnetvälja vektor ;

Saame teha vähemalt kolm tulemust:

Elektrilaeng puhkehetkel

"Statsionaarne magnetväli ei mõjuta puhkekoormusi."

Kui suvalise kaadri jaoks on seatud magnet Rkui laetud osake mis Kui see jäetakse selle läheduses nulli kiirusel maha, ei teki sellel osakesel magnetilist jõudu, olgu see positiivne, negatiivne või neutraalne.

Elektrilaeng põlluga samas suunas kiirusega

"Statsionaarne magnetväli ei interakteeru laengutega, mille kiirused ei ole nullkiirusega samas suunas kui magnetväli."

Kui laeng liigub magnetväljaga samas suunas, kas selle suunas või vastupidises suunas, ei esine sellel toimivat elektromagnetilist jõudu. Selle liikumise näide on laeng, mis liigub magneti pooluste vahel. Selle väite kehtivus on tagatud sõltumata uuritud koorma märgist.