Füüsika

Joule'i efekt


Elektrivool on vabade anioonide, katioonide või elektronide liikumise tulemus, nagu nägime. Elektrivoolu korral põrkuvad liikuvad osakesed puhkeolekus oleva juhi teiste osadega kokku, põhjustades erutust, mis tekitab kuumusefekti. Seda efekti nimetatakse Joule'i efektiks.

Traadi kuumutamist saab mõõta džouliseadusega, mida matemaatiliselt väljendatakse järgmise valemiga:

See seos kehtib seni, kuni voolu intensiivsus on konstantne esinemise ajavahemiku jooksul.