Füüsika

Elektriväli (jätkub)


Kuna mõlemal väljal tekkival koormusel on negatiivsed märgid, on tulemuseks oleva väljavektori iga komponent ühtlane, mis tähendab, et sellel on lähenemisviis.

Selle vektori moodul, suund ja suund arvutatakse parallelogrammi reegli järgi, nagu on näidatud joonisel.

Selles näites on tulemuseks oleva välja tekitavatel koormustel erinevad signaalid, nii et üks vektoritest koondub selle genereerimiskoormuse suhtes () ja veel üks erinevus ().

Siis saame selle vektori summa üldistada mis tahes piiratud arvu osakestega, nii et:

Elektriliinid

Need jooned on tavapärane geomeetriline esitus, mis tähistab elektriväljade olemasolu, ja neid tähistavad jooned, mis puutuvad kokku saadud elektrivälja vektoritega igas punktis, seetõttu ei ristu kunagi. Kokkuleppel on elektriliinidel sama orientatsioon kui elektrivälja vektoril, nii et positiivse laenguga genereeritud väljade jaoks on elektriliinid erinevad (kauguse tunne) ja negatiivsete elektrilaengute tekitatud väljad on kujutatud koonduvate jõujoontega. (lähenemissuund).

Mõõtmeteta genereerivate koormustega töötamisel on elektriliinid kujutatud radiaalselt, nii et: