Füüsika

Elektripotentsiaal


Elektrijõu töö

Teos see, mida elektrilaeng täidab, on analoogne tööga, mida teevad teised mehaanika õppimisel kasutatavad potentsiaalsed energiad, nimelt:

Kui me kujutame ette kahte punkti elektriväljas, siis on mõlemal neist potentsiaalne energia, mille annab:

Olles kahe punkti vahel tehtud töö:

Kuid me teame, et kui arvestatav jõud on elektrostaatiline, siis:

Võimalik erinevus kahe punkti vahel

Mõelge kahele elektrivälja punktile A ja B, mõlemal postil on genereerimiskoormusest erineval kaugusel, see tähendab erineva potentsiaaliga. Kui tahame teada nende kahe potentsiaali erinevusi, peame arvestama nende vahelise kaugusega.

Siis on meil selle pinge või d.d.p (potentsiaalide erinevus) väljendatud väärtusega U ja arvutatud:Video: Live PD: Gonna Need a Bigger Car Season 4. A&E (September 2021).