Füüsika

Gaasiõppe harjutused


3. Gaasikanister ei saa muuta gaasi mahtu selles. Kui see võetakse õhust keskkonnast, kus siserõhk on 3 atm ja temperatuur 15 ° C, ning see asetatakse päikese alla, kus temperatuur on 35 ° C. Kui gaas on ideaalne, milline on rõhk pärast muundumist?


Kuna ruumala ei muutu teisenduse ajal, on see isomeetriline, seda reguleerivad:

Kuid temperatuure tuleb mõõta absoluutskaalas, st:

Lõpprõhu eraldamine:

4. Täiuslik gaas temperatuuril 0 ° C ja ühe atmosfääri rõhu all võtab 22,4 liitrit. Kui suur on 5 mooli selle gaasi maht 100 ° C juures rõhul 1 atm?

Kasutades mõlemas olukorras Clapeyroni võrrandit, saame võrrandisüsteemi:

Võrrandite võrdsustamine:

Temperatuur tuleb ületada absoluutse skaala järgi, et ei oleks määramata arvutusi: