Füüsika

Bohri aatom


Aatomis on elektronid erinevatel energiatasanditel. Madalamate energiatasemete elektronid asuvad tuumale lähemal; kõrgema energiatasandiga inimesed asuvad tuumast kaugemal.

Alloleval joonisel on kujutatud aatom, mille elektronid on erinevatel energiatasanditel. Selleks, et 1. taseme elektron saaks liikuda 2. tasemele, peame sellele varustama natuke energiat, kuna tuum avaldab sellele elektronile atraktiivset jõudu.

Seega on 2. tasemel elektron kõrgemal energiatasemel kui siis, kui ta hõivas 1. taseme.Video: Aatomite ehitus. Keemia (September 2021).