Füüsika

Relativistlik mass


Oletame keha, kelle puhkemass sümboliseerib m0, on maapinna suhtes rahuolekus. Kui see mass on liikunud ja saavutab kiiruse v, saab näidata, et selles olukorras on mass m kehast annab:

Olemist m relativistlik mass.

Sarnaselt juba uuritud elementidega on ka ülaltoodud avalduse nimetaja väiksem kui 1, seega on liikuva keha mass suurem kui puhkekeha mass.

Ilmselt ei tähenda massi suurenemine kivi moodustavate osakeste hulga suurenemist, vaid selle inertsuse suurenemist. See tähendab, et kui keha on kiirendatud sirgjoonelises liikumises ja tekkiva konstantse jõu mõjul, siis kiirendus ei ole konstantne: kiiruse suurenedes see aeglustub.Video: Is relativistic mass real? (September 2021).