Füüsika

Massi ja energia samaväärsus


Mõelge uuesti puhkeasutusele. On võimalik näidata, et selle puhkemass m0 võrdub sisemise energiaga E0, mida väljendab:

Energiat vabastavad reaktsioonid teevad seda massikao tõttu, mis muundatakse energiaks.

Päikeseenergia pärineb näiteks reaktsioonist, mida nimetatakse tuumasünteeskus vesiniku tuumad seostuvad heeliumi tuuma moodustamiseks. Vabanenud energia kadude tõttu on heeliumi mass pisut väiksem kui vesiniku tuumade masside summa.

Veel üks näide tuumasünteesi rakendumisest on aatomipommi plahvatus. See viib meid järeldusele, et mass on energia vorm.

Kui keha liigub raami suhtes, milles tal on puhkemass m0, võib koguenergia saada järgmiselt:

M on keha relativistlik mass, mille arvutab:

Seega kogu energia E on keha puhkeenergia summa, E0, kineetilise energiaga EC: