Füüsika

Ringliikumine


Ühtlaselt mitmekesine ringliikumine

Kui keha, mis kirjeldab ümmargust rada ja muudab selle nurkkiirust, on sellel kehal nurkkiirendus (α).

Ühtlaselt mitmekesise kõverjoonelise liikumise võrrandite nurgavormid saadakse, kui need jagunevad trajektoori raadiusega R, kuhu keha liigub.

Niisiis:

MUV MCUV
Lineaarsed kogused Nurgelised kogused

Ja saadud kiirendus saadakse tangentsiaalse kiirenduse ja centipetaalse kiirenduse vektorväärtusega:


Näide:

Ümmarguse rooliratas raadiusega 0,4 meetrit pöörleb puhkeasendist nurkkiirendusega 2rad / s².

a) Milline on teie nurkkiirus 10 sekundi pärast?

b) Milline on sel hetkel kirjeldatud nurk?

(c) Milline on sellest tulenev kiirendusvektor?

a) nurkkiiruse tunnifunktsiooni järgi:

b) nurknihke ajafunktsiooni abil:

c) Kehtestatud tangentsiaalse ja tsentripetaalse kiirendussuhte abil:


Video: Ringliikumine, jõudude kujutamine. Füüsika (September 2021).