Füüsika

Kaldus liikumine


Kaldus liikumine on osa vertikaalset ja osaliselt horisontaalset liikumist. Näiteks kivi liikumine, mis visatakse teatud nurga all horisontaaliga, või palli löömine horisondi suhtes nurga all.

Vertikaalse liikumise põhialuste abil on teada, et õhutakistuse tähelepanuta jätmisel läbib keha ainult gravitatsioonikiirendust.

Kaldus või mürsk visatud

Mööbel liigub edasi teel, mis läheb maksimaalsele kõrgusele ja seejärel laskub uuesti, moodustades paraboolse tee.

Selle liikumise uurimiseks tuleb vertikaalse liikumise tulemusel lugeda kaldus liikumist (y) ja horisontaalne liikumine (x).

Vertikaalsuunas teeb keha ühtlaselt varieeruvat liikumist, algkiirusega võrdne ja gravitatsiooni kiirendus (g)

Horisontaalsuunas sooritab keha ühtlast liikumist kiirusega, mis on võrdne .

Märkused:

  • Tõusu ajal vertikaalne kiirus väheneb, jõudes punktini (maksimaalne kõrgus), kus , ja läheb kiirust suurendades alla.
  • Maksimaalne vahemik on kaugus keha vabastamispunkti ja kukkumispunkti vahel, st kus y = 0.
  • Hetkekiirus saadakse horisontaalsete ja vertikaalsete kiiruste vektori summa järgi, st. . Kiirusvektor on trajektoori puutuja igal hetkel.

Näide:

Kolle viskab algkiirusega v0= 25m / smoodustades horisondi suhtes 45 ° nurga. a) Milline on maksimaalne vahemik (b) ja maksimaalne saavutatud kõrgus?

Selle liikumise arvutamiseks tuleb liikumine jagada vertikaalselt ja horisontaalselt.

Vektori lagundamiseks selle komponentides on vaja mõnda trigonomeetria komponenti:

Üldiselt võime nimetada nurka, mille moodustab .

Niisiis:

logo:

ja:

logo:

a) horisontaalsuunas (asendades s ruumi funktsiooni järgi x):

olemist

meil on:

(1)

Vertikaalselt (asendades h poolt y):

olemist

meil on:

(2)

Ja aeg on mõlemal võrrandil sama, seega saame selle eraldada punktis 1 ja asendada punktis (2):

(1)

ja siis:

kus punktis 2 asendatakse:

(2)

ja kus vahemik on maksimaalne . Siis on meil:

aga siis:

selle võrrandi lahendamine Baskara valemi abil:

aga

nii:

aga

Nii

Probleemiandmete asendamine võrrandis:

(b) Me teame, et kui kõrgus on maksimaalne . Niisiis, alustades Torricelli võrrandist vertikaalses liikumises:

ja asendades probleemandmed võrrandis, saame:


Video: La presentación de oro XD (September 2021).