Füüsika

Staatilised ja hüdrostaatilised probleemid


Punkt staatiline

(1) Arvestades suvalist keha, mille ühes punktis kontsentreeritud mass 12 kg on ühendatud teise punktiga Q, on ühendatud teise 10 kg massiga, mis on ühendatud Q-ga, ühendatud ideaalse rihma kaudu kulgeva ideaalse juhtmega, nagu on näidatud alloleval joonisel. Milline peaks selle süsteemi hõõrdetegur olema tasakaalus?

Analüüsides eraldi iga punkti, kus rakendatakse teatavat jõudu:

ja

Vertikaalselt Lk:

Võrrandisüsteemi kokkupanek igale kehale rakendatavate jõududega:

Kuid selleks, et keha oleks tasakaalus a = 0. Ülaltoodud süsteemi lisamine on meil järgmine:

(2) Kaks kaablit hoiavad 20 kg raskust massi, neist üks 20N intensiivsusega, horisontaali suhtes 45 ° nurga all. Teine moodustab horisontaaltasapinnast 120 ° nurga. Milline jõud sellele kaablile rakendatakse, et plokk oleks vertikaalselt tasakaalus?

Vertikaalselt:

Kere jäik staatika

(1) Kolm osakest asuvad positsioonides: a (2,4), b (3, -1), c (1,0), d (-5, -2) ja (0,0). Nende osakeste mass on vastavalt 5 kg, 16 kg, 0,1 kg, 0,9 kg ja 10 kg. Mis on selle süsteemi massikeskus?

Kasutades kaalutud aritmeetilist keskmise põhimõtet, saame arvutada massi keskpunkti Descartes'i tasandi igal teljel:

CM-i logo (1,67, 0,04)

(2) Ühe meetri laiuse puidust ukse avamiseks tuleb liigendile vastassuunas rakendada 50N intensiivsusega risti jõudu. Milline peaks olema rakendatava risti asetseva jõu intensiivsus, kui proovite seda ust läbi suruda?

(3) 5kg, 2m homogeenset riba, mis on toetatud ühe seina ühe punkti alla, hoitakse ideaalse kaabli abil, punktis A, 1,5m kaugusel varda otsast ja lati teise otsa külge on kinnitatud 1kg massplokk. . Milline jõud on kaablile rakendatud, et süsteem oleks tasakaalus?

Kõva punkti kahe tasakaalutingimuse tundmine:

1. tingimus:

Kuid jõude ei rakendata ühel ja samal rakendusteel, seega kehtib kehtiv jõud, mis arvutatakse teise tasakaalutingimuse järgi:

2. tingimus: