Füüsika

Laine murdumine


See on nähtus, mis toimub siis, kui laine liigub erineva karakteristikuga keskkonnast teise, mille suund on kõrvale kaldunud.

Sõltumata igast lainest, selle sagedus murdumisel ei muutu, kuid kiirus ja lainepikkus võivad muutuda.

Murdumise kaudu on võimalik selgitada arvukalt efekte, nagu näiteks vikerkaar, taeva värv päikeseloojangul ja astronoomiliste seadmete ehitamine.

Laine murdumine vastab kahele seadusele, mis on:

  • 1. murdumisseadus: Langemisraadius, kokkupõrke punktiga risti asetsev joon ja murdunud raadius asuvad samas tasapinnas.
  • Snelli seadus: See seadus seob murdumisnähtuse nurgad, kiirused ja lainepikkused, väljendatuna matemaatiliselt:

Seaduse kohaldamine:

Nagu joonisel näidatud:

Murdumisnäidetena saab laineid levitada vedeliku pinnal ja läbida kahte erinevat piirkonda. Eksperimentaalselt on võimalik veenduda, et vedeliku pindadel levimise kiirust saab muuta, kohandades selle koha sügavust. Lained vähendavad kiiruse moodulit sügavuse vähendamise teel.


Video: Lained murduvad (Oktoober 2021).