Füüsika

Diopter


See on kogu süsteem, mis on moodustatud kahe homogeense ja läbipaistva vahendi abil.

Kui see eraldamine toimub tasasel tasapinnal, siis kutsume seda siis tasapinnaliseks.

Allolev joonis tähistab tasast dioptrit vee ja õhu eraldamisel, mis on kaks homogeenset ja läbipaistvat vahendit.

Kujutis dioptri kaudu

Mõelge kalurile, kes näeb järves kala. Kala on sügavuses H veepinnast. Kalur näeb teda sügavalt h. Nagu on näidatud alloleval joonisel:

Neid vahemaid määrav valem on järgmine:Video: Diopters, Aberration, and the Human Eye. Geometric optics. Physics. Khan Academy (Oktoober 2021).