Füüsika

Clapeyroni võrrand


Boyle'i, Charles Gay-Lussaci ja Charles'i seaduste vahel on võimalik saada võrrand, mis seob olekumuutujaid: rõhk (p), maht (V) ja gaasi absoluuttemperatuur (T).

Seda võrrandit nimetatakse Clapeyroni võrrandiks, mis sai nime selle loonud prantsuse füüsiku Paul Emile Clapeyroni järgi.

Kus:

p = rõhk;

V = maht;

n = gaasi moolide arv;

R = täiuslike gaaside universaalne konstant;

T = absoluutne temperatuur.

Näide:

(1) Kui suur on ühe mooli täiusliku gaasi rõhk 5000 N / m² temperatuuril 50 ° C?

Arvestatud: 1atm = 100000N / m² ja

Clapeyroni võrrandi väärtuste asendamine: