Füüsika

Füüsika simulatsioonid


Veebieksamite süsteem töötati välja selleks, et aidata õpilasel valmistuda sisseastumiseksamiteks ja võistlusteks. Pärast küsimuste lahendamist kontrollib õpilane kohe, kuidas tema sooritus oli. Nii on võimalik kontrollida sisu, mis nõuab õpingutes suuremat pühendumist.

Valige allolevate küsimuste arv sisust, millel testi kavatsete teha. Häid õpinguid!