Füüsika

Siseenergia


Süsteemi osakestel on erinevat tüüpi energiat ja nende kõigi summa on see, mida me nimetame Süsteemi sisemine energia.

Selle summa arvutamiseks võetakse arvesse osakeste vahelist agitatsiooni, agregatsioonipotentsiaali, sidumis- ja tuumaenergia kineetilisi energiaid.

Kõik need vaadeldavad energiad pole soojuslikud. Soojusenergiaga kehale varustamine põhjustab selle keha sisemise energia varieerumist. Selle variatsiooni aluseks on termodünaamilised põhimõtted.

Kui süsteem, milles sisemine energia varieerub, on täiuslik gaas, võetakse sisemine energia kokku selle osakeste translatsioonienergiaga ja arvutatakse järgmise valemi abil: Joule'i seadus:

Kus:

U: gaasi sisemine energia;

n: gaasi moolarv;

R: täiuslike gaaside universaalne konstant;

T: absoluutne temperatuur (kelvinites).

Teatud gaasimassi korral ei ja R konstantsena sõltub sisemise energia muutus gaasi absoluuttemperatuuri muutusest, st

  • Kui absoluutne temperatuur tõuseb, toimub sisemise energia positiivne varieeruvus. .
  • Kui absoluuttemperatuur langeb, on sisemise energia varieerumine negatiivne..
  • Ja kui gaasi temperatuur ei muutu, on sisemise energia muutus null.

Teades Clepeyroni võrrandit, on võimalik seda võrrelda Joule'i seaduses kirjeldatud võrrandiga ja nii saame:Video: Entalpia (September 2021).