Füüsika

Töö


Gaasi töö

Mõelge massgaasile m sisaldub alusalaga silindris A, varustatud kolviga.

Kui soojust tarnitakse Q süsteem laieneb pideva rõhu all, nagu garanteerib Gay-Lussaci seadus, ja kolb nihkub.

Nagu mehaaniliste süsteemide puhul, annab süsteemi töö kolvile silindris oleva kolvi nihutamisega korrutatud jõu korrutis:

Seega annab süsteemi poolt pidevas rõhumuundumuses tehtud töö toode rõhu ja gaasi ruumala varieeruvuse vahel.

Millal:

  • maht süsteemis suureneb, töö on positiivne, see tähendab, et see viiakse läbi söötmel, milles see asub (näiteks kolvi surumine oma raskuse vastu);
  • maht süsteemis väheneb, töö on negatiivne, see tähendab, et süsteem peab töö saama väliskeskkonnast;
  • Maht ei muutu, süsteemi tööd pole tehtud.

Näide:

(1) Ideaalne gaas ruumalaga 12 m3 läbib muundumise, jäädes püsival rõhul 250Pa. Kui suur on gaasi maht, kui selle töö on 2kJ?