Keemia

Füüsikalise oleku muutused


Aine füüsikalise oleku muutused on: sulandumine, aurustumine, kondenseerumine, tahkumine ja sublimatsioon.

Vees on kõige tavalisemad muutused termotuumasüntees, aurustumine, kondenseerumine ja tahkumine. Järgnevalt selgitatakse mõlemat.

Fusioon

Muutke tahkest olekust vedelaks. Kui jää sulab, toimub see muundumine.

Aurustumine

Üleminek vedelast olekusse gaasilises olekus. Aurutamist on kolme tüüpi: aurustumine, mis on aeglasem muundamine; keetmine, mis on kiirem aurustumine, on hetk, kui vesi keeb; kuumutamine, mis on väga kiire muutus, näiteks kui me pritsime vett kuumale plaadile.

Tahkumine

Üleminek vedelast tahkesse olekusse. Näiteks kui panime vedela vee sügavkülma jää moodustamiseks.

Kondensatsioon või veeldamine

Üleminek gaasilises olekus vedelasse olekusse. Kui vesi jõuab keedunõu kaanele, kaotab see aur kuumuse ja muutub vedelaks. Sama on pilvedega. Kui tilgad kokku tulevad, moodustavad need vihma.

Sublimatsioon

Üleminek gaasilisest tahkes olekus või tahkes olekus gaasiliseks. Mothballis toimub see muutus. Vees pole eriti levinud.